Virtuální Sídlo jako Podpora Vašeho Podnikání

 

Využití virtuálního sídla k provozování byznysu se navzdory některým legislativním změnám stále těší mezi podnikateli vysoké oblibě. Výhoda méně častých kontrol ze strany finančního úřadu sice již s novelou o jeho celostátní územní působnosti pominula, ale přesto zde zůstává celá řada dobrých a pádných důvodů, proč pro svoje podnikání zvolit služby virtuálního sídla, či chcete-li, virtuální kanceláře.

 

Jejich obliba má své důvody

Virtuální kancelář je jakousi alternativou té klasické. Firma, její klienti i obchodní partneři ji mohou využít právě tehdy, kdy to potřebují a nemusí si za vynaložení nemalých prostředků držet kancelář vlastní. Společnost, která virtuální kanceláře poskytuje, zpravidla kromě registračního sídla nabízí i administrativní zázemí a různé služby s ním spojené.

Podnikatelé a firmy služeb virtuálních kanceláří využívají tedy zejména z důvodu úspory nákladů, omezení administrativní zátěže a v neposlední řadě také k získání dobré a zvučné adresy pro sídlo své společnosti. Největší oblibě se těší zejména u těch firem, které pro svoje podnikání vlastní prostory v podobě kanceláře téměř nepotřebují. Jsou to především nejrůznější IT specialisté či poradenské a konzultační firmy. O tom, že popularita virtuálních kanceláří u nás roste už řadu let, se můžete přesvědčit tady.

 

Efekt „dobré“ adresy

Už na samém počátku podnikání je výhoda zřízení virtuálního sídla dobře patrná. Firma se může vyhnout zdlouhavému hledání nemovitosti vhodné pro její provoz právě tím, že využije služeb profesionálů. Ušetří mnoho času, který by jinak musela věnovat uzavírání nájemní smlouvy, podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, nahlášení změny na příslušném živnostenském a finančním úřadě a některým dalším činnostem, které představují většinou zbytečnou zátěž. Navíc „dobře“ znějící adresa například v některé ze známých lokalit naší metropole může značně ulehčit navazování obchodních kontaktů a výrazně pomoci k rozvoji byznysu od samotného začátku.

 

Virtuální sídla – vedou velká města

V České republice je největší počet virtuálních kanceláří soustředěn celkem pochopitelně v Praze, ale výjimkou dnes nejsou ani velká krajská města, jako je Brno nebo Ostrava. Pár zajímavých informací k tématu můžete najít zde. Celkové množství firem a podnikatelů provozujících svou živnost tímto způsobem neustále roste a každoročně jich přibude i několik set.

 

„Hodně muziky za málo peněz“

Za měsíční poplatek, který se v závislosti na množství doprovodných služeb pohybuje nejčastěji pouze v řádech stokorun, se firmám využívajícím virtuální sídla může dostat plnohodnotného servisu, který by si jinak za vynaložení nemalých prostředků, musely zajišťovat samy. Jen úspory za samotný pronájem kancelářských prostor se obzvláště ve větších městech mohou vyšplhat až na desítky tisíc ročně.

 

Telefon, pošta i zasedací místnost

K nejzákladnějším službám spojeným s využíváním virtuální kanceláře patří zajištění nepřetržitého telefonického kontaktu. Recepční či operátorka vás na příchozí hovor může upozornit buď telefonicky či prostřednictvím SMS. Možné je i automatické přesměrovávání vašich telefonních hovorů. Zajištěno je i elektronické zpracování zpráv došlých faxem. Ty jsou následně přeposlány ve formě e-mailu na předem určenou adresu.

Běžné administrativní práce, kvůli kterým byste si museli platit vlastní sílu, pro vás také obstará vyškolený personál. Přijme a následně uloží či rovnou přepošle došlou poštu, zajistí kopírování, skenování či přepis rozličných dokumentů a postarat se může i o zpracování vašich faktur.

Možnost využít zasedací místnost nebo reálné kancelářské prostory je rovněž žádanou službou a nechybí tak v nabídce všech solidních poskytovatelů virtuálních sídel.

 

Usnadní vám začátky

Využívat služeb virtuálních kanceláří je nepochybně velice výhodné pro celou řadu firem a podnikatelů. K těm, kdo výhody virtuálních sídel pravděpodobně ocení zdaleka nejvíce, však patří firmy začínající, které nedisponují větším množstvím volných finančních prostředků. Stačí si jen uvědomit, na jaké úrovni se dnes pohybují nájmy za kancelářské prostory a také vzít v úvahu nedostatek kvalifikovaných lidí ochotných pracovat za přiměřenou mzdu a každému musí být hned zřejmé, že úspory vytvořené díky virtuální kanceláři mohou hrát právě u začínajících podniků často rozhodující roli. Mnoha začínajícím podnikatelům právě tento způsob provozování jejich byznysu dokonce umožnil vůbec nastartovat firmu a uchytit se v branži.

 

Volte s rozvahou

Jestliže se i vy rozhodnete svěřit provoz svojí „kanceláře“ do rukou profesionálů, máte na vybranou z celé řady společností. Kromě zajímavé adresy by vás měla zajímat především šíře a kvalita všech doprovodných služeb, jelikož teprve ty činí celou věc skutečně smysluplnou a ekonomicky výhodnou. Luxusní adresa na vizitce jistě sama o sobě vaše podnikání nespasí.